Overige diensten

i-Depot

Soms valt een idee of concept dat u heeft bedacht niet te beschermen als merk, model of octrooi. Maar wel mogelijk onder het auteursrecht. Auteursrecht is het recht van de maker van een creatie, b.v. een boek, film of kunstwerk, maar soms ook een concept, om de creatie exclusief te exploiteren. Auteursrecht wordt in het Engels copyright genoemd en ontstaat in Nederland op het moment dat de creatie ontstaat. Dit automatisch ontstane recht is soms lastig te bewijzen en het i-Depot kan dan als bewijs dienen.

Met het vastleggen van uw idee in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, wordt uw idee voorzien van een datumstempel. Hierdoor kunt u aantonen vanaf welk moment uw idee bestaat en heeft u een wettelijk bewijsmiddel. Dit kan zeer belangrijk zijn op het moment dat er een conflict ontstaat. Het i-Depot is in principe wereldwijd in te zetten als bewijsmateriaal, echter beslist de nationale rechter of het toegelaten wordt als bewijs in een rechtszaak. In Europa wordt het i-Depot vrijwel altijd geaccepteerd als bewijs. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom houdt uw i-depot altijd geheim, tenzij u zelf de keuze maakt dit openbaar te maken.

Voor het indienen van een i-depot hebben wij een omschrijving of weergave van het idee of de creatie nodig. Na vastlegging van uw idee ontvangt u een officieel document met een registratienummer en is het i-Depot 5 jaar geldig. Na deze periode is het mogelijk om opnieuw een i-Depot te doen en uw depot te verlengen.

IP Audit

Intellectuele eigendomsrechten zijn een belangrijke asset voor de meeste bedrijven. Vaak worden deze verspreid over het gehele bedrijf beheerd en bestaat er geen overzicht over de merken, octrooien, licentieovereenkomsten, modellen en know how. Hoe zit het met eventuele claims van derden? Bestaan er wellicht belangrijke rechten die nog niet afdoende zijn beschermd?

Een dergelijke exercitie is een noodzaak indien u in het kader van een due diligence van plan bent een bedrijf over te nemen. Het kan echter ook verstandig zijn om uw eigen bedrijf eens te laten doorlichten. Wellicht komen er zaken aan het licht die u nu nog met weinig kosten en moeite kunt rechtzetten. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op