Modelregistratie

Modelregistratie

 Wanneer u als ondernemer een nieuw product ontwikkeld heeft, is het verstandig de vormgeving van het product vast te leggen als modelregistratie. Met deze registratie kunt u uw model exclusief houden en voorkomen dat uw concurrent uw model namaakt.

Het model

Maar wat is nu precies een model? Een model is de vormgeving (het uiterlijk) van een product, dat nieuw is én een eigen karakter heeft. Met nieuw wordt bedoeld dat het model nog niet bekend mag zijn bij het publiek. Het is daarom belangrijk dat het in te schrijven model zo snel mogelijk na het ontwerpen vastgelegd wordt. De modelaanvraag dient uiterlijk binnen een jaar nadat een ontwerp openbaar is gemaakt ingediend te zijn. Na deze tijd wordt niet meer voldaan aan het nieuwheidsvereiste en kan het model nietig worden verklaard. Het eigen karakter houdt in dat er geen ander product beschikbaar is dat identiek (of bijna identiek) is aan het in te schrijven model. Het nieuwe model mag niet lijken op een reeds bestaand model. De algemene indruk die het model wekt bij de gebruiker, dient te verschillen van oudere modellen. Niet elke vormgeving kan vastgelegd worden als model. Een voorbeeld is wanneer de vorm van het product uitsluitend door de technische functie bepaald wordt. Dit houdt in dat het product niet zou functioneren zonder de desbetreffende vorm. Deze zogeheten ‘techniekrestrictie’ zorgt ervoor dat technische oplossingen niet via het modellenrecht gemonopoliseerd kunnen worden. Technische oplossingen kunnen alleen via het octrooirecht vastgelegd worden.

De registratieprocedure

Allereerst is het van belang waar u uw model wilt beschermen. Is dit alleen in de Benelux of Europa, of toch wereldwijd?

Net als bij merken werken de Benelux landen samen op het gebied van de bescherming van modellen en geldt er één modellenwet. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag is de officiële instantie voor modelregistraties in de Benelux.

Het is echter interessanter om een model in de Europese unie te deponeren. Het EU-model is geldig in de gehele Europese Unie (27 landen) terwijl de tarieven niet veel hoger liggen dan bij een Benelux registratie. In de Europese Unie is het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de officiële instantie voor modelregistraties.

Wanneer u bescherming voor uw model zoekt in specifieke landen, dan is het ook mogelijk om een modelregistratie te verkrijgen via een Internationale modelregistratie. U wijst dan zelf de landen aan die aangesloten zijn bij dit registratiesysteem. Dit systeem is effectiever en goedkoper dan losse nationale modelaanvragen. Deze internationale modelaanvragen lopen via de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Afrikaanse Unie (OAPI) landen

Albanië

Armenië

Azerbeidzjan

Belize

Benin

Bosnië Herzegovina

Botswana

Brunei

Cambodja

Canada

Egypte

Europese Unie landen

Gabon

Georgië

Ghana

IJsland

Ivoorkust

Japan

Kirgizië

Kroatië

Liechtenstein

Litouwen

Macedonië

Mali

Marokko

Moldavië

Monaco

Mongolië

Montenegro

Namibië

Niger

Noord-Korea

Noorwegen

Oekraïne

Oman

Rusland

Rwanda

Sao Tomé & Principe

Senegal

Servië

Singapore

Suriname

Syrië

Tadzjikistan

Tunesië

Turkije

Turkmenistan

Verenigde Staten

Zuid-Korea

Zwitserland

Classificatie

Wanneer wij uw model deponeren, dienen wij aan te geven voor welk product het gebruikt zal worden. Net als bij merken bestaat hiervoor een classificatiesysteem, de classificatie van Locarno. Wij zorgen voor de indeling van uw model in de juiste klasse.

Duur van een modelregistratie

Een modelregistratie is geldig voor vijf jaar. Hierna is het model nog viermaal te verlengen met vijf jaar, tot maximaal 25 jaar.

Bescherming van uw modelregistratie

Na het registreren van uw model is het belangrijk dat u zelf in de gaten houdt of anderen inbreuk maken op uw model. Wanneer u inbreuk geconstateerd heeft, staan wij klaar om u bij te staan. Wij nemen, indien gewenst, contact op met de wederpartij en zullen alles in het werk stellen om uw rechten te beschermen.

Wanneer u uw model via Landmark geregistreerd heeft, zullen wij alle deadlines in de gaten houden en u assisteren bij het doorvoeren van wijzigingen met betrekking tot uw modelregistratie. Wanneer uw model in aanmerking komt voor vernieuwing, zullen wij u hieraan herinneren en, indien gewenst, het hele traject van vernieuwing op ons nemen. Ook kunnen wij u assisteren bij naam- of adreswijzigingen, wanneer uw bedrijf overgedragen wordt of wanneer u uw model wilt uitbreiden naar andere landen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op