Merkonderzoek

Merkonderzoek bij Landmark

Wanneer u een naam of logo voor uw product of diensten heeft bedacht, is het verstandig om als eerste stap een merkonderzoek te doen om erachter te komen of u uw merk ook kunt gebruiken en beschermen. Het feit dat uw merk niet op internet voorkomt of niet als domeinnaam is geregistreerd, wil nog niet zeggen dat uw merk beschikbaar is. Een merk kan immers ingeschreven zijn in het merkenregister zonder dat de naam al wordt gebruikt. En ook kunt u inbreuk maken op een ouder merk, dat niet identiek aan uw merk is, maar daar wel erg op lijkt. Alleen een volledig merkonderzoek in het gebied waar u uw merk wilt gebruiken en registreren, kan u uitsluitsel geven over de vraag of uw merk beschikbaar is.

Merkonderzoek in de Benelux:

Landmark biedt zowel woordmerk- als beeldmerkonderzoeken aan in de Benelux. Het Benelux Merkenregister wordt onderzocht op merken die met uw merk zodanig overeenstemmen, dat er verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Er wordt dan gekeken naar merken die voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten of diensten bestemd zijn als uw merk. Het merkonderzoek bevat een advies of u uw merk al dan niet kunt gebruiken en registreren. Eventueel dient er ook nog nader onderzoek te worden verricht naar bepaalde merken die mogelijk een probleem vormen.

Merkonderzoek in de Europese Unie:

De Europese Unie bestaat uit 27 landen. Wanneer u de beschikbaarheid van uw merk wilt onderzoeken voor merkregistratie in de Europese Unie, dient u eigenlijk ook de nationale merkenregisters van de lidstaten te onderzoeken. Een ouder in b.v. Duitsland geregistreerd merk kan immers een bezwaar vormen voor uw Europese Unie merkregistratie. Echter, volledige onderzoeken in alle merkenregisters van de Europese Unie-landen kost veel tijd en vooral veel geld.

Daarom kiezen de meeste merkhouders ervoor om geen volledige onderzoeken te verrichten in alle EU-landen. Men volstaat dan met identieke onderzoeken in alle toepasselijke merkenregisters. Maar dat geeft niet meer dan een eerste indruk.

Landmark heeft daarom de EU-SmartScan ontwikkeld. Dit is een volledig merkonderzoek in het Europese Merkenregister en het Internationale Merkenregister en daarnaast nog in de voornaamste EU-landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Benelux, Zweden, Oostenrijk en Polen). Dit merkonderzoek verschaft een goede indruk van de beschikbaarheid van uw woordmerk in de Europese Unie, voor een alleszins redelijk tarief.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op