FAQ

Veelgestelde vragen

Registratie van een merk geeft u het recht om als enige uw merk te gebruiken voor uw producten en diensten in het gebied waar u uw merk heeft geregistreerd. Ook kunt u alleen op basis van uw geregistreerde merk voorkomen dat anderen uw merk of een merk dat daar sterk op lijkt gaan gebruiken.

Landmark begeleidt voor u de registratieprocedure en behoedt u daarbij voor valkuilen. Door vooraf het merk te onderzoeken komt u erachter of uw merk beschikbaar is voor registratie. Ook beoordeelt de merkendeskundige van Landmark of uw merk niet te beschrijvend is voor de producten of diensten waarvoor het merk is bestemd. Tijdens de registratieprocedure en ook daarna, bewaakt Landmark voor u de termijnen en adviseert u over gebruik van uw merk. Door middel van een merkbewakingsabonnement van Landmark blijft u op de hoogte van nieuwe gelijkende merken waartegen u kunt optreden.

Wanneer u al dan niet op basis van een merkonderzoek besluit om uw merk te laten deponeren, vangt de registratieprocedure aan.

Het nationale Merkenbureau, de officiële instantie die het Merkenregister beheert en die uw registratieverzoek behandelt, onderzoekt of de aanvraag aan alle eisen voldoet. Daarna wordt uw merk gepubliceerd en kunnen binnen een bepaalde termijn derde partijen eventueel bezwaar maken tegen uw merk op basis van een ouder gelijkend merk.

Wanneer er geen bezwaren zijn of deze zijn opgelost, wordt uw merk geregistreerd en heeft u in principe het alleenrecht op uw merk. Uw rechten werken terug naar de aanvraagdatum.

Een merkenbureau is een bureau dat u helpt bij de juridische bescherming van uw merk of merken, zoals b.v. Landmark. Maar ook wordt deze naam gebruikt voor de officiële ambtelijke instellingen die het Merkenregister in een bepaald land of gebied beheren en waar de procedure om uw merk te registreren wordt gevoerd. U krijgt waarschijnlijk te maken met het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, afgekort BBIE, het Europese Merkenbureau (EUIPO) of het Internationale Merkenbureau (WIPO). Landmark begeleidt voor u de registratieprocedures van uw merken bij deze instellingen of maakt namens u bezwaar tegen een jongere merkaanvrage (oppositie).

Een handelsnaam is de naam van een bedrijf terwijl een merk een teken is waarmee u de producten of diensten van de concurrentie kunt onderscheiden. Soms is een merk ook een handelsnaam, maar niet alle merken zijn namen van bedrijven maar soms van alleen een product.

Dat hangt af van uw handelsnaam. In tegenstelling tot een merk mag een handelsnaam beschrijvend zijn voor de producten of diensten waarvoor de handelsnaam bestemd is. Is dit met uw handelsnaam het geval, dan is registratie als merk waarschijnlijk niet mogelijk. Ook geniet een handelsnaam automatisch bescherming vanaf het moment waarop deze wordt gebruikt. Meestal is het echter zinvol om uw handelsnaam ook als merk te beschermen. Het is eenvoudiger om op te treden tegen inbreuk op basis van een merkregistratie en de bescherming strekt zich, in tegenstelling tot de bescherming van uw handelsnaam, tot de gehele Benelux uit. Indien een beeldmerk of logo ook nog onderdeel van uw handelsnaam uitmaakt, kunnen deze beeldelementen alleen maar via merkregistratie worden beschermd. Wanneer u ook buiten de Benelux actief bent is het zonder meer verstandig om uw handelsnaam als merk te beschermen.

Door middel van een merkregistratie kunt u een merknaam of beeldmerk monopoliseren: anderen mogen uw merk of een gelijkend merk niet voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten gebruiken. Omdat u een merkrecht krijgt op uw merk, mag uw merk niet bestaan uit een woord of beeldmerk dat de producten waarvoor het wordt gebruikt beschrijft of aanprijst. De concurrentie moet namelijk beschrijvende en aanprijzende woorden vrij kunnen gebruiken, het alleenrecht wordt niet aan één merkhouder verleend.

Wanneer u de kosten van een eventueel onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk niet meetelt, kost een registratieprocedure zonder complicaties bij Landmark € 695,- in 1 klasse met daarbij het eerste jaar gratis merkbewaking. Met complicaties wordt bedoeld een eventuele weigering van uw merk omdat de naam beschrijvend is of een bezwaar (oppositie) tegen uw merk door de houder van een ouder gelijkend merk.

Er bestaan honderdduizenden geregistreerde merken alleen al in de Benelux en dan spreken we nog niet eens over alle Europese merken en zogenaamde Internationale registraties die in de Benelux geldig zijn. De reële mogelijkheid bestaat dat daar een merk tussen zit dat lijkt op uw merk en dat voor dezelfde of soortgelijke producten is bestemd. U kunt dit beter tevoren uit laten zoeken en niet het risico nemen dat u gebruik van uw merk moet staken aangezien er een bezwaar blijkt te bestaan.

In de Benelux duurt dit gemiddeld zo’n 4 tot 5 maanden bij een procedure zonder problemen. Er moet worden bekeken of aan alle formaliteiten is voldaan, of het merk onderscheidend is en tot slot dient het merk te worden gepubliceerd, zodat houders van oudere, gelijkende merken eventueel bezwaar kunnen maken. Registratie van een Europees merk duurt langer (5 tot 7 maanden).

Een Benelux merkregistratie is 10 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum, maar de geldigheidsduur kan iedere keer voor gelijke periodes worden verlengd. Tegenwoordig is dit bij de meeste merkregistratiesystemen in de hele wereld het geval. Zo ook bij het Europese Unie merk en de Internationale merkregistratie.

Merkbewaking is een dienst waarop u zich bij Landmark kunt abonneren. Wij gaan dan voor u na of er gelijkende merken worden aangevraagd in het gebied waar u uw merk heeft geregistreerd. U kunt dan bezwaar maken tegen het jongere, overeenstemmende merk (dit noemen we oppositie). Het is verstandig om uw merk door ons te laten bewaken, want het is belangrijk om op tijd te kunnen ingrijpen tegen merkinbreuk.

Dat kan in theorie, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig. Wanneer u uw merk in elk land van de wereld beschermt kost dat u een enorm bedrag. Eigenlijk is dit alleen maar bij de echte beroemde “wereldmerken” zoals b.v. Coca-Cola, Shell of Philips het geval. Indien u met uw merken internationaal actief bent, is het wel al snel interessant om uw merk als Europese Unie merk te beschermen.

Dit is natuurlijk de reden dat u uw merk heeft geregistreerd. U kunt nadat u uw merk heeft geregistreerd echter niet stilzitten, want u dient zelf tegen inbreuk op te treden. Door middel van een merkbewakingsabonnement blijft u op de hoogte van nieuwe merkaanvragen die mogelijk op uw merk lijken. Verder dient u de markt goed in de gaten te houden zodat u kunt optreden wanneer anderen uw merk proberen na te volgen.

Wanneer u door middel van een merkgelijkenisonderzoek na bent gegaan dat er geen oudere, overeenstemmende merken bestaan, kunt u vanaf de aanvraagdatum uw merk veilig gebruiken.

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten of diensten van een bedrijf. Dat hoeft geen woord(merk) te zijn, maar kan b.v. ook een beeldmerk of logo zijn, een speciale schrijfwijze van een woordmerk, een label of een slogan of slagzin. Zelfs kunnen de vorm van een verpakking (b.v. het Coca-Cola flesje), een enkele kleur of zelfs een melodie, hologram of filmpje een merk zijn.

Deze symbolen ziet u wel eens bij een merk vermeld staan. TM betekent dat het merk is aangevraagd, maar nog niet is geregistreerd. Er wordt wel al een claim op het merk gelegd, maar deze is door de officiële instelling nog niet erkend. Als de registratieprocedure is voltooid, kunt u een ® bij uw merk plaatsen, zodat derden weten dat u deze naam of dit logo kunt monopoliseren voor uw producten of diensten.

Wanneer u bijvoorbeeld via uw merkbewakingsabonnement bemerkt dat een derde een identiek of gelijkend merk voor identieke of soortgelijke producten wil registreren, kunt u een merkenadviseur van Landmark inschakelen om bezwaar hiertegen te maken. Dat kan via een zogenaamde oppositieprocedure. Wordt het gelijkende merk al gebruikt door een concurrent, dan stuurt uw merkenadviseur een sommatie aan degene die inbreuk op uw merk maakt. Wordt het gebruik dan nog niet gestaakt, dan kunt u naar de rechter stappen om tegen de merkinbreuk op te treden. Landmark zorgt dan dat een gespecialiseerde advocaat u daarbij terzijde staat.

U kunt inderdaad ook rechtstreeks bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) uw merk indienen. Daarmee spaart u ruim de helft van het bedrag uit dat u bij Landmark zou moeten betalen. Toch is het verstandig om u te laten adviseren door een specialist van Landmark, die beter kan beoordelen of uw merk geschikt is voor registratie, die de procedure van haver tot gort kent en die de termijnen voor u in de gaten houdt. U spaart niet alleen veel tijd uit door een deskundige in te schakelen, maar een merkengemachtigde behoedt u voor valkuilen en staat meteen voor u klaar wanneer uw merk verdedigd dient te worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op