Gevolgen van Brexit voor uw Europese merk

Zoals u weet heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Er is op die datum een overgangsperiode afgesproken gedurende welke alle regels en wetten in het Verenigd Koninkrijk van kracht blijven. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020 en geldt dus ook voor het Europese Unie merk.

Hoewel het nog niet duidelijk is of er een harde of een zachte Brexit komt, is het vrijwel zeker dat vanaf 1 januari 2021 de volgende regels gelden ten aanzien van Europese Unie merken.

Van alle op 1 januari geregistreerde Europese Unie merken wordt een nationale registratie in het Verenigd Koninkrijk afgesplitst. Dit gebeurt automatisch en er hoeven geen officiële taksen aan het VK Merkenbureau (UKIPO) te worden afgedragen.

De houders van Europese Unie merkaanvragen welke op 1 januari 2020 nog niet zijn geregistreerd, kunnen gedurende 9 maanden een nationale merkaanvrage in het Verenigd Koninkrijk indienen, welke dezelfde aanvraagdatum krijgt als het Europese Unie merk. In dit geval moeten er wel de normale taksen aan het UKIPO worden betaald. U dient hier dus zelf het initiatief te nemen en u moet voor de corresponderende VK merkaanvrage dus betalen.

Voor Internationale Merkregistraties met geldigheid in de Europese Unie geldt in principe hetzelfde. Van reeds geregistreerde Europese merken wordt automatisch een nationale VK registratie afgesplitst en als het merk nog niet geregistreerd is kan er gedurende 9 maanden op basis van het Europese merk een VK aanvrage worden ingediend op initiatief van de merkhouder.

Alle cliënten van Landmark met één of meer merken in de Europese Unie ontvangen na 1 januari bericht over hun Europese merken en ontvangen van ons een advies over eventueel te nemen acties.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op