Grolsch geeft strijd tegen Kordaat van Lidl op

Grolsch en Lidl hebben hun merkenconflict ten aanzien van de biermerken Kornuit en Kordaat geschikt. Daarom gaat het hoger beroep over de vraag of Kordaat pils van Lidl inbreuk maakt op Kornuit niet meer door. Aangezien Grolsch in het ongelijk werd gesteld door de Rechtbank Rotterdam in haar vonnis in kort geding van 28 februari 2019, wordt dit in het algemeen gezien als een zich neerleggen bij de nederlaag in eerste instantie. Lidl kondigde namelijk aan dat Kordaat bier gewoon verkrijgbaar blijft in de schappen van deze supermarkt.

Omdat ik de uitspraak van de Rotterdams rechter niet erg sterk vind, vind ik het jammer dat Grolsch deze zaak niet heeft doorgezet. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar tussen merken wordt er gekeken of er overeenstemming bestaat in visueel, klankmatig en begripsmatig opzicht.

Begripsmatig hebben de merken een andere betekenis, hoewel de woorden “kornuit” en “kordaat” ouderwets aandoen en in het spraakgebruik minder voorkomen, met name onder de jongere generatie bierdrinkers. Het is zelfs de vraag of iedereen uit deze groep de betekenis van de beide woorden kent.

De begripsmatige overeenstemming speelde echter niet echt een rol in deze zaak, dat was wél het geval met de klankmatige en visuele gelijkenis. De rechter ging mee in het betoog van Lidl dat, door met name de verschillen in klank in de tweede lettergreep van beide woorden, de auditieve overeenstemming slechts gering was. In dit oordeel kan ik mij ook wel vinden.

Echter, visueel vond de rechter de beide merken ook slechts in geringe mate overeenstemmen. Daarbij speelde blijkbaar vooral een rol dat de verschillende letters van de woorden KORNUIT en KORDAAT, te weten NUI en DAA er heel anders uitzien waardoor er volgens de rechter slechts een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat. Daarbij stelt de Rotterdamse rechter dat hij van de totaalindruk van beide merken is uitgegaan. Ik vind echter dat juist een vergelijking van de totaalindruk van beide merken leidt tot op zijn minst een gemiddelde visuele overeenstemming tussen de merken. Ze zijn precies even lang, beginnen met dezelfde drie letters (op het begin van een merk ligt meestal de nadruk) en beide eindigen met een T.

Op grond van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie speelt bovendien hier ook een rol dat de gemiddelde consument van bier slechts zelden de mogelijkheid heeft biermerken met elkaar te vergelijken in de schappen van dezelfde winkel of supermarkt. Daarom herinnert hij zich niet altijd hoe het oudere merk er precies uitzag of hoe het luidde (er blijft een “onvolmaakt beeld” achter). En dan bestaat er des te eerder het risico dat merken met elkaar worden verward.

We zullen nu nooit weten of het vonnis in hoger beroep stand had gehouden, want zoals gezegd heeft Grolsch de handdoek in de ring geworpen. Het viel ons onlangs trouwens op dat er nog een ander biermerk bestaat dat mogelijk met Kornuit overeenstemt. Het gaat om het Belgische biermerk Cornet. Bij het raadplegen van het Benelux Merkenregister bleek dat dit merk in 2013 is geregistreerd, slechts drie maanden ná Kornuit. Kornuit is ook hier dus het oudere merk. Bij dit merk is naar mijn mening het omgekeerde het geval als met Kordaat; visueel stemmen de merken niet overeen, maar klankmatig……?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op