Merkinbreuk en conflicten

Merkinbreuk en conflicten

De functie van een merkregistratie is enerzijds ervoor te zorgen dat u uw merk ongestoord kunt gebruiken in de markt. Anderzijds kunt u op grond van uw merkregistratie optreden tegen derden die een merk gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten, dat erg op uw merk lijkt.

We noemen een dergelijke situatie “merkinbreuk”. Het criterium voor merkinbreuk is verwarringsgevaar. De consumenten van uw producten kunnen uw merk verwarren met dat van een ander. U kunt zelf ook beschuldigd worden van merkinbreuk. Uiteraard staan de adviseurs van Landmark u in alle merkenconflicten bij, of u nu actief of passief daarbij betrokken bent. Er zijn verschillende situaties waarbij u in een merkenconflict betrokken kunt raken:

Opposities

Het komt regelmatig voor dat er tijdens een registratieprocedure bij een officieel Merkenbureau bezwaar wordt gemaakt tegen de registratie van het aangevraagde merk op grond van een ouder merk. Tijdens de registratieprocedure wordt een merk online gepubliceerd bij het Merkenbureau en binnen een bepaalde periode van twee of drie maanden kan er dan bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaar maken heet “oppositie indienen”.

Tegen uw eigen merkaanvrage kan oppositie worden ingediend, maar ook kunt u zelf oppositie indienen tegen een merkaanvrage van een derde. Om over de merkaanvragen van derden geïnformeerd te worden kun u het beste een merkbewakingsabonnement nemen.

De oppositieprocedure neemt geruime tijd in beslag. Vaak is er eerst een periode waarbinnen partijen de gelegenheid hebben om indien gewenst het conflict onderling te regelen. Wanneer men er niet in slaagt om tot overeenstemming te komen worden er schriftelijke argumenten uitgewisseld voor de Oppositiedivisie van het Merkenbureau.

De merkenadviseurs van Landmark kunnen u vertegenwoordigen bij opposities in de Benelux en de Europese Unie. Voor oppositieprocedures in andere landen of gebieden maken wij gebruik van collega-merkengemachtigden in deze landen. Wij maken gebruik van een uitstekend netwerk om in ieder land de juiste persoon in te schakelen om voor u op te treden.

Doorhalingsprocedures

Ook wanneer een Benelux-merk of Europees merk reeds is geregistreerd, kan er bij het Benelux Bureau (BBIE) of Europese Merkenbureau (EUIPO) een schriftelijke procedure worden gestart waarin om de doorhaling van het merk kan worden verzocht.

Dit kan op basis van een ouder, overeenstemmend merk, maar ook wanneer het geregistreerde merk langer dan 5 jaar niet is gebruikt of wanneer het aangevallen merk geen onderscheidend vermogen bezit.

De doorhalingsprocedure bij het EUIPO kost veel minder dan de gang naar de rechter en hoewel de Benelux doorhalingsprocedure in verhouding vrij duur is, is dit nog altijd maar een fractie van de kosten van een inbreukprocedure voor het gerecht.

Rechtzaken

Soms kan een rechtszaak over merkinbreuk echter niet vermeden worden. In dat geval kunnen wij u doorverwijzen naar een goede, in intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat, die uw merk in de rechtszaal verdedigt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op