bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Domeinnamen

Algemeen

Domeinnamen zijn geen intellectuele eigendomsrechten, maar elektronische adressen van websites. Desalniettemin horen ze toch thuis in het dienstenpakket van een merkenbureau, aangezien domeinnamen vaak identiek zijn aan merken en handelsnamen. In tegenstelling tot merken of handelsnamen zijn domeinnamen uniek. Merkhouders van identieke merken, die vreedzaam naast elkaar bestaan omdat ze worden gebruikt voor geheel verschillende producten of diensten, kunnen met elkaar in conflict komen bij het verwerven van een domeinnaam. In een dergelijk geval geldt immers dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Bedrijven gebruiken ook graag hun handelsnaam zonder toevoegingen als hun domeinnaam en het liefst met een relevante extensie, zoals .nl of .com.

Registratie

Bij het kiezen van een handelsnaam of merk kan het van belang zijn dat de naam ook als domeinnaam beschikbaar is. Of mogelijk wilt u een soortnaam als domeinnaam registreren, zodat u onder deze naam een website kunt exploiteren. Landmark kan voor u domeinnamen registreren en biedt u de gratis mogelijkheid om in enkele seconden te kijken of de door u gewenste domeinnaam extensie nog beschikbaar is.

Tarief domeinnaamregistratie

Conflicten over domeinnamen

In de beginjaren van internet schoot de regelgeving wat betreft domeinnamen tekort en konden web-cowboys vaak ongestraft vreemde streken uithalen. Hoewel het tegenwoordig in de meeste landen een stuk beter geregeld is, komt `domain grabbing`, het stelen van domeinnamen, nog steeds voor. Vaak kunt u hiertegen optreden op grond van de merkenwetgeving of op grond van handelsnaamrecht. Er zijn ook arbitragecommissies in het leven geroepen waar u uw recht kunt halen. Landmark staat u graag in deze procedures terzijde en adviseert u omtrent te nemen acties.

Kijk ook op: Kan ik mijn merk gebruiken?