bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Adviseurs

Gilles Rubens

Gilles Rubens

Gilles Rubens heeft Geschiedenis en Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.

Zijn carrière op het gebied van merkrecht is hij begonnen op de merkenafdeling van het farmaceutische bedrijf Duphar. In 1990 trad hij in dienst bij het grootste merkenbureau van Nederland, Markgraaf. Bij dit bedrijf heeft hij ruim 11 jaar gewerkt, gedurende de laatste jaren niet alleen als adviseur maar ook als directielid. Hij heeft bij Markgraaf veel ervaring opgedaan met het beheren van de merkenportefeuilles van multinationale ondernemingen zoals Speedo en Campina. Niet lang na de fusie van Markgraaf met het Franse Novamark besloot Gilles Rubens Markgraaf te verlaten en heeft hij gedurende enige jaren bij merkenbureau Knijff & Partners gewerkt. De stap naar het eigen bureau, waar hij zijn ideeën over professionele dienstverlening in de praktijk kon brengen, heeft hij gemaakt eind 2003.

Zijn filosofie over een optimale advisering met betrekking tot het merkenbeleid van bedrijven is samen te vatten met de volgende sleutelwoorden: maatwerk, meedenken, lange termijn en helderheid.

gilles.rubens@landmark.eu

Hetty van Schaik

Gaya Schultz

Hetty werkt sinds januari 2014 bij Landmark. In 1986 begint haar merkencarrière bij Markgraaf (thans Novagraaf) in Amsterdam waar zij begonnen is als paralegal in een merkenpraktijk. Zij heeft hier veel ervaring opgedaan met het adviseren van cliënten van diverse grootte en in verschillende branches, met  het onderzoeken en registreren van merken en modellen, conflictbehandeling, opposities en alle overige werkzaamheden op het gebied van de Intellectuele Eigendom.

Haar jarenlange ervaring, doorzettingsvermogen en liefde voor het vak hebben ertoe geleid dat zij sinds 2001 Erkend Benelux Merken- en Modellengemachtigde is en sinds 2004 ook Europees merken- en modellengemachtigde voor het Europese Merkenbureau (OHIM) in Alicante.

Na 18 jaar Novagraaf  heeft Hetty 9 jaar bij Bakker & Verkuijl in Breda gewerkt. Zij is ook voor langere tijd als in-house merkengemachtigde bij een farmaceutisch bedrijf in Oss en een groot veterinair bedrijf in Boxmeer gedetacheerd geweest. Het werken als in-house gemachtigde geeft een ander inzicht in wat voor cliënten belangrijk is en wat cliënten van een merkenadviseur verwachten. Deze brede ervaring neemt zij mee naar Landmark waar zij haar kennis en talent ten volle inzet.

hetty.vanschaik@landmark.eu

Gaya Schultz

Gaya Schultz heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.  

In de eindfase van haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht aan het IVIR in Amsterdam en liep ze stage op de IE afdeling bij advocatenkantoor Trenite van Doorne en bleef daar vervolgens werkzaam als paralegal tijdens haar studietijd.

Na haar afstuderen in 1999 trad zij in dienst bij merkenbureau Shield Mark en behaalde daar in 2001 haar BMM diploma. Vanaf dat moment voerde zij haar eigen praktijk met een zeer gevarieerde merken- en modellenportefeuille, variërend van Nederlandse ontwerpers tot internationaal opererende bedrijven zoals UPC en RTL.

Na haar verhuizing naar Amersfoort trad zij in 2009 in dienst bij merkenbureau Landmark, waar zij haar ideeën inzake persoonlijke dienstverlening op maat prima kon toepassen!

gaya.schultz@landmark.eu

Jacqueline van Dam

Na het behalen van haar NIMA-A diploma kwam Jacqueline van Dam voor het eerst in contact het merkenvak. Dit was bij de farmaceutische multinational Solvay Duphar. Na een aantal jaren ervaring is zij in Engeland bij advocatenkantoor Walker Morris aan de slag gegaan. Uiteindelijk is zij weer teruggekeerd naar eigen land en na 10 jaar te hebben gewerkt voor Novagraaf (voorheen Markgraaf) is zij nu sedert 2007 werkzaam voor Landmark als paralegal voor het leukste merkenbureau van Nederland! Het merkenvak bevalt haar goed vanwege de grote afwisseling in de werkzaamheden en het internationale karakter.

jacqueline.vandam@landmark.eu

Bonnie Snijders

Bonnie Snijders is al sinds 1989 werkzaam in het merkenvak. Vanaf dat jaar werkte zij bij Markgraaf, nu Novagraaf in Amsterdam. Na een intermezzo van twee jaar, waarbij zij in Frankrijk heeft gewoond en gewerkt, keerde ze weer terug naar Nederland. Sinds 2007 versterkt zij het team van Landmark B.V. als paralegal. Met haar grote kennis en ervaring inzake alles wat met merk- en modelbescherming in binnen- en buitenland te maken heeft vormt zij een rots in de branding.  Het werken in een klein team alsmede de verscheidenheid van het vak en de cliënten spreekt haar erg aan. Zij is dan ook van mening dat het werken met merken nooit verveelt!

bonnie.snijders@landmark.eu