bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Test uw merkenkennis

...IN VIJFTIEN VRAGEN

Hier kunt u door het beantwoorden van vijftien vragen over de juridische bescherming van merken uw kennis over dit onderwerp testen. De vragen worden gesteld in de vorm van stellingen. U geeft aan of de stelling naar uw mening goed of fout is.

start