bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten