bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Introductie

Landmark is een relatief jong merkenbureau dat begin 2004 is opgericht door Gilles Rubens. De naam is gekozen omdat Landmark een oriëntatiepunt en baken wil vormen bij de bescherming van uw merken, modellen en domeinnamen.

De dienstverlening van Landmark onderscheidt zich door een persoonlijke aanpak, een gedegen kennis van uw bedrijf en merkenportefeuille, maatwerk, no-nonsense en duidelijkheid. Géén halfslachtige adviezen, maar een compleet advies in klare taal. Landmark kan dankzij een lagere overhead haar diensten aanbieden voor gematigde tarieven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het honorarium voor de dienstverlening enerzijds en de kosten van officiële instanties en buitenlandse merkengemachtigden anderzijds.

Landmark biedt het gehele scala van diensten aan rond de registratie, verdediging en instandhouding van uw merken. In het bijzonder is Landmark gespecialiseerd in onderzoeken naar de beschikbaarheid van de beoogde naam van uw nieuwe producten of diensten. Het aantal geregistreerde merken heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen en de mogelijkheden om uw merk te beschermen zijn uitgebreid door de adoptie van nieuwe registratiesystemen. Daardoor is het alleen maar moeilijker geworden om een aantrekkelijk merk te vinden dat niet stuit op een eerder ingeschreven, overeenstemmend merk. Het belang van het verrichten van een beschikbaarheidsonderzoek, alvorens u met uw nieuwe productnaam de markt op gaat, is door deze ontwikkelingen alleen maar toegenomen.