bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Doorhalingsprocedure geregistreerde merken bij Benelux Bureau

vrijdag 01 juni 2018

Uitbreiding van mogelijkheid om tegen merken van anderen op te treden

Tot 1 juni 2018 kon Landmark namens u bij het Benelux Bureau (BBIE) alleen oppositie indienen (bezwaar maken) tegen een nieuwe Benelux merkaanvrage die met uw merk overeenstemt. 

Wetswijziging in de Benelux

Door een wijziging in het Benelux Verdrag is het vanaf vandaag, 1 juni 2018, mogelijk om bij het Benelux Bureau (BBIE) een doorhalingsactie tegen geregistreerde merken te starten.

Dit kan op basis van verschillende gronden:

  • Omdat het merk niet is gebruikt gedurende 5 jaar
  • Omdat het merk beschrijvend of misleidend is
  • Omdat het overeenstemt met een gelijkend ouder merk

Optreden kost minder

Dit is gunstig voor die merkhouders die in het verleden – vanwege de hoge kosten - afzagen van het nemen van verdere actie tegen merken van concurrenten.

Immers, een procedure bij de Rechtbank kost al gauw zo’n € 10.000 of meer terwijl de nieuwe procedure bij het BBIE veeleer rond de € 2.000 á € 2.500 euro zal kosten.

Opschonen Merkenregister

Het BBIE hoopt dat, doordat belanghebbenden gemakkelijker dit soort doorhalingsacties zal starten, het Benelux Merkenregister enigszins opgeschoond zal worden. Nu bestaan er veel geregistreerde merken die niet (meer) zijn gebruikt gedurende de afgelopen vijf jaar. Ook staan er veel beschrijvende merken in het Register omdat ze zijn geregistreerd vóórdat het Benelux Bureau de bevoegdheid had om merken te weigeren.

Goed nieuws voor alle merkhouders

De nieuwe procedure is gunstig voor de merkhouders, immers:

  • Actie nemen tegen overeenstemmende merken in het Register kost veel minder dan procederen

  • Geregistreerde merken die niet gebruikt worden of niet onderscheidend zijn en die uw merk in de weg zitten, hoeven niet meer bij de rechter te worden doorgehaald.

Wél nog procederen tegen gebruik

U dient zich wél nog tot de rechter te wenden indien u wil optreden tegen gebruik van een overeenstemmend merk in de markt.