bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

BREXIT en het Europese Unie merk

woensdag 20 februari 2019

De Britse regering en het Britse parlement worstelen nog met het Brexit-vraagstuk en nieuwe onderhandelingen met de EU hebben een oplossing voor dit probleem nog niet dichterbij gebracht.
 
Intussen nadert wel met spoed de datum 29 maart 2019. Wanneer er geen uitstel wordt aangevraagd dienen we er rekening mee te houden dat het Verenigd Koninkrijk vanaf deze datum geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. Bovendien kan er dan sprake zijn van een harde Brexit (geen regeling met de EU over de wijze waarop het VK de EU verlaat) of een zachte Brexit (er is wél in een (overgangs)regeling voorzien).
 
Natuurlijk is uitstel en zelfs afstel van de Brexit nog steeds mogelijk, doch wanneer u een Europese Unie merk bezit of een aanvrage voor een Europees merk heeft ingediend, dient u te weten wat voor gevolgen een Brexit op 29 maart voor uw merk zal hebben.

Europese Unie merkregistraties
 
Van Europese Unie merken wordt na de Brexit een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk afgesplitst met dezelfde rechten als het Europese merk. U hoeft hiervoor niets te doen.
 
Het UKIPO (het Britse Bureau voor Intellectuele Eigendom) heeft bepaald dat de rechten van de houders van Europese merken in het VK gegarandeerd worden na een Brexit, of dit nu een harde of een zachte Brexit betreft.
 
Na de Brexit wordt “automatisch” het Engelse deel van een EU-merk afgesplitst en omgezet in een nationaal merk dat identiek is aan het Europese merk en dezelfde aanvraagdatum of prioriteitsdatum heeft. U als merkhouder hoeft hier zelf niets voor te doen.    
 
Het VK-merk moet logischerwijs dan wel apart van het Europese merk vernieuwd worden wanneer de geldigheidsduur van zowel het Europese als het VK-merk afloopt. Wij zullen u echter tijdig hierover informeren.
 
Europese Unie merken die een onderdeel vormen van een Internationale merkregistratie worden op dezelfde manier afgesplitst en worden ook nationale VK merkregistraties (ze worden dus uit de Internationale registratie losgemaakt).
 
Voor Europese en VK-merken geldt dat een merk dient te worden gebruikt binnen 5 jaar na de registratiedatum. Wanneer nu het afgesplitste VK-merk ouder dan 5 jaar is gaat er een nieuwe termijn van 5 jaar na de Brexit-datum gelden waarbinnen het merk in het Verenigd Koninkrijk in gebruik kan worden genomen. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat merken welke alleen in EU-landen buiten het VK werden gebruikt, binnen het VK meteen kwetsbaar worden voor een doorhalingsactie wegens niet-gebruik.
    
Europese Unie merkaanvragen
 
Bij EU merkaanvragen (nog niet geregistreerd) dient u binnen 9 maanden na Brexit het merk ook in het VK in te dienen indien u wil dat het Europese merk ook in het VK beschermd wordt met dezelfde aanvraagdatum.
 
Europese merken die zijn ingediend maar nog niet geregistreerd in de EU worden niet door het UKIPO afgesplitst. Wél kan de merkhouder/deposant een nieuwe aanvrage doen in het VK met inroeping van de aanvraagdatum van het Europese Unie merk. Dit dient dan wel te gebeuren binnen een termijn van 9 maanden na de Brexit-datum.
 
Het UKIPO wijst u niet op deze mogelijkheid, maar uw adviseurs van Landmark zullen u uiteraard hierover informeren.
 
Deze regeling geldt ook zowel voor een harde als een zachte Brexit en geldt ook voor Internationale merken met aanwijzing van de Europese Unie, waarbij de registratieprocedure in de EU nog niet is voltooid.
    
Europese modellen
 
Wat voor merken geldt, geldt ook voor Europese modellen. Van het Europese model wordt een VK modelregistratie afgesplitst ná de Brexitdatum. Er wordt geen initiatief of actie van de houder van het model verlangd.
 
Voor modelaanvragen geldt ook dezelfde regeling, maar in de praktijk verwachten we niet dat er aparte modelaanvragen in het VK zullen hoeven te worden verricht, omdat de registratieprocedure voor Europese modellen erg snel verloopt.