bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Kan ik mijn merk gebruiken?

1 2 3 4 5 6

Kan ik mijn merk gebruiken?

U heeft een naam verzonnen voor uw product of uw bedrijf. Nu wilt u weten of u deze naam kunt gaan gebruiken en of u deze kunt inschrijven in de Benelux. Door uw merk te registreren kunt u zich immers verzetten tegen anderen die een op uw merk lijkend merk willen gebruiken of registreren. Het moet dan wel om een merk gaan dat voor producten is bestemd die dicht in de buurt komen van het product waarvoor uw merk bestemd is.

In 4 stappen kunt u meer aan de weet komen over de bruikbaarheid van uw merk. Dit neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. U zult zien dat u zelf een aantal zaken kunt nagaan, maar dat u voor sommige handelingen deskundig advies nodig heeft, zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen.

vorigevolgende

DE HANDELSNAAM

Is uw merk tevens de naam van uw bedrijf ofwel uw handelsnaam? Dan is het nodig om na te gaan of deze niet strijdig is met identieke of sterk gelijkende handelsnamen, die reeds langer worden gebruikt voor soortgelijke ativiteiten. In ieder geval kunt u via de volgende link naar de website van de gezamenlijke Kamers van Koophandel nagaan of uw naam reeds identiek voorkomt. Indien u meer over de activiteiten van de eventueel aangetroffen handelsnamen wilt weten, dient u een uittreksel te bestellen.

Naar de website van de Kamer van Koophandel

Ook voor merken die géén handelsnaam zijn kan deze link handig zijn, want een merk dat voor een product bestemd is kan ook strijdig zijn met een oudere handelsnaam.

vorigevolgende

MERKENREGISTER

Via de volgende link kunt u nagaan of uw identieke merk reeds is ingeschreven in één van de merkenregisters die geldig zijn in de Benelux.

Benelux Merkenregister

Let op! Indien u een identiek merk aantreft wil dit nog niet zeggen dat dit ook een probleem vormt. Wanneer het identieke merk voor producten of diensten is bestemd die op een geheel ander terrein liggen, vormt het waarschijnlijk geen bezwaar. Indien u géén identiek merk aantreft, hoeft dit nog niet te betekenen dat er géén bezwaren bestaan. Een ouder merk kan immers sterk op het uwe lijken zonder dat het identiek is! Kiest u voor zekerheid, dan is een merkgelijkenisonderzoek aan te bevelen

Wilt u een gratis advies bij een identiek onderzoek?
Wilt u een uitgebreider onderzoek instellen?

vorigevolgende

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Is uw merk voldoende onderscheidend?

Een merk kan teveel zeggen over de producten waarvoor het bestemd is. Zo kan een merk een eigenschap van het product beschrijven of een puur aanprijzende benaming zijn. Voorbeelden: FRISFRUIT voor vruchtendranken, 65+POLIS voor verzekeringen of BESTSHOEZ voor schoenen. We noemen dit gebrek aan onderscheidend vermogen.

Indien uw merk te weinig onderscheidend is kunt u het meestal wél gebruiken, alleen niet registreren.

Wilt u een gratis beoordeling of uw merk voldoende onderscheidend is?

vorigevolgende

DOMEINNAMEN

Als u een domein wilt registreren ga dan naar ons contactformulier en typ in het reactieveld de door u gewenste domeinnaam plus extensie.

U dient eerst echter na te gaan of de domeinnaam nog beschikbaar is. Dit kunt u via deze beveiligde link testen:

Misschien wilt u uw merk ook kunnen gebruiken als domeinnaam. Dan is het handig om te weten of één van de meer gebruikelijke domeinnaam-extensies nog vrij is.

De kosten bedragen € 35,- ex BTW per domeinnaam per jaar.

vorigevolgende

ALLE STAPPEN DOORLOPEN. WAT NU?

  • Indien u meer zekerheid wilt hebben omtrent de beschikbaarheid van uw merk kunt u het beste een volledig merkgelijkenisonderzoek instellen
  • Indien u het risico van een conflict met een oudere merkhouder acceptabel vindt, kunt u meteen tot depot van uw merk overgaan. Uw adviseur van Landmark zal voor u een omschrijving van uw producten en diensten opstellen en deze in de juiste klassen indelen

 

vorigevolgende