bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Modellen

Algemeen

Gebruiksvoorwerpen met een nieuw uiterlijk kunnen worden beschermd als model. Wanneer u producten fabriceert en verhandelt met een nieuwe vormgeving, kunt u dit als model registreren. Maar ook op verpakkingen met een bijzondere vorm kan modelbescherming worden verkregen. Met behulp van een modelregistratie kunt u zich verzetten tegen het verhandelen van een gebruiksvoorwerp met dezelfde functie als uw model, dat hiermee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Vaak berust er ook auteursrecht op een model, doch het voordeel van een modelregistratie is dat u vanaf de depotdatum rechten kunt doen gelden en niet zoals bij een beroep op auteursrecht hoeft aan te tonen dat u het model heeft gecreëerd op een bepaalde datum.

Bescherming in de Benelux, Internationaal en als Europese Unie model

Evenals bij merken werken de Benelux landen ook samen op het gebied van de bescherming van modellen en geldt er één modellenwet voor de Benelux. Van dit systeem wordt niet meer veel gebruik gemaakt, aangezien u ook in de hele Europese Unie voor een aantrekkelijk tarief een EU model kunt deponeren, dat in alle 28 landen geldig is. Via het zogenaamde Arrangement van Den Haag kunt u in een beperkt aantal Europese en Afrikaanse landen maar ook in de Europese Unie als geheel, tegelijkertijd een Internationale modelregistratie verwerven. Dit laatste systeem is alleen interessant indien u tegelijkertijd in b.v. de Europese Unie en Zwitserland een model wilt deponeren.

Tarieven modelregistratie

Modellen en vormmerken

Bijzonder gevormde verpakkingen en producten komen vaak ook voor merkbescherming in aanmerking. We spreken dan over driedimensionale merken ofwel vormmerken. In tegenstelling tot modellen (bescherming maximaal 25 jaar) kunnen merkregistraties in principe tot in de eeuwigheid worden vernieuwd. Ook geldt voor merken niet het principe dat de te beschermen verpakking nog niet te lang openbaar is gemaakt. Soms is het verstandig om voor twee ankers te gaan liggen; zowel modelregistratie als registratie als merk.