bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

IP audit

Intellectuele eigendomsrechten zijn een belangrijke asset voor de meeste bedrijven. Vaak worden deze verspreid over het gehele bedrijf beheerd en bestaat er geen overzicht over de merken, octrooien, licentieovereenkomsten, modellen en know how. Hoe zit het met eventuele claims van derden? Bestaan er wellicht belangrijke rechten die nog niet afdoende zijn beschermd?

Een IP Audit brengt al deze gegevens in kaart en verstrekt aanbevelingen omtrent het verdere beheer van de intellectuele eigendomsportefeuilles en omtrent eventuele aanvullende beschermingsacties.

Een dergelijke exercitie is een noodzaak indien u in het kader van een due diligence van plan bent een bedrijf over te nemen. Het kan echter ook verstandig zijn om uw eigen bedrijf eens te laten doorlichten. Wellicht komen er zaken aan het licht die u nu nog met weinig kosten en moeite kunt rechtzetten. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.