bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Naamswijzigingen

maandag 15 februari 2016

Omdat dit meer duidelijkheid verschaft aan het publiek zal de officiële naam van het Europese Merken- en Modellenbureau wijzigen. Nu luidt deze in het Engels OHIM, een afkorting voor Office for the Harmonisation of the Internal Market. Dit wordt nu European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Wij zullen echter voor het gemak de benaming Europese Merkenbureau blijven gebruiken.

De naam voor het "Gemeenschapsmerk", in het Engels "Community Trade Mark", afgekort CTM, wordt nu European Union Trademark (EUTM) in het Nederlands Europese Unie merk.