bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Europees merk ook geldig in Kroatie na 1 juli 2013

vrijdag 15 februari 2013

  • Met ingang van 1 juli 2013 zal Kroatië toetreden tot de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor uw bestaande Europese  merk- en modelrechten. Deze zullen per 1 juli 2013 automatisch bescherming genieten in Kroatië.

    Wel is het mogelijk dat gebruik van uw Europese merk of model conflicteert met een eerder te goeder trouw verkregen nationaal recht van een andere partij. Voordat u uw Europese merk in Kroatië gaat gebruiken is het dus raadzaam om een onderzoek te doen naar eventuele oudere nationale rechten. Wij kunnen een dergelijk onderzoek voor u verrichten. Voor nieuwe Europese merkaanvragen die na 1 januari 2013 worden ingediend, geldt dat ook houders van oudere rechten in Kroatië oppositie kunnen indienen, precies zoals dit mogelijk is voor houders van oudere nationale rechten in de andere EU landen.

    Wanneer u overweegt om binnenkort een Europees merk aan te vragen, is het te overwegen om dit nog dit jaar te doen. Zo kunt u mogelijke oppositie vanuit Kroatië vermijden. Wij adviseren u natuurlijk graag hierin.