bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

BREXIT en het Europese Unie merk

zondag 01 april 2018

De aankondiging van het Verenigd Koninkrijk, dat dit land uit de Europese Unie zal treden, heeft op termijn ook voor het Europese Unie merk gevolgen.

Uw Europese Unie merk is geldig in de gehele Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het VK formeel de EU heeft verlaten, is het merk in principe in dat land niet meer geldig.

Het is nog niet bekend bij het EUIPO (het Europese Merkenbureau in Alicante) welke regeling er zal worden getroffen ten aanzien van het EU-merk, maar het is duidelijk dat er hoe dan ook in de mogelijkheid zal worden voorzien om voor het Verenigd Koninkrijk uw merk om te zetten in een nationale merkregistratie in dat land. Daarbij zal de aanvraagdatum (prioriteit) dezelfde zijn als het EU-merk.

De Brexit onderhandelingen zijn nog in volle gang, maar er is wel de intentie uitgesproken door de Britse regering dat de  in de Europese Unie geldige intellectuele eigendomsrechten ook na de Brexit geldig zullen blijven in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk komt er na de formele Brexit nog een overgangsperiode waarbinnen nationale rechten in het VK van EU-merken en EU-modellen kunnen worden afgescheiden.

Vooralsnog blijft uw Europese Unie-merk gewoon geldig in het Verenigd Koninkrijk en kunt u in dat land optreden tegen merkinbreuk, zonder dat er een bijzondere handeling van uw kant noodzakelijk is.